טוען...

מעבר למצב חשוך

מעבר למצב בהיר

מעבר מימין לשמאל

מעבר משאל לימין

הגדרות

Tooltip
Tooltip on top
עותק
<a class="btn btn-primary" href="#" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-placement="top" title="Hi, I am a top tooltip!">Tooltip on top</a>
Tooltip on right
עותק
<a class="btn btn-success ms-auto" href="#" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-placement="right" title="Hi, I am a right tooltip!">Tooltip on right</a>
Tooltip on bottom
עותק
<a class="btn btn-info" href="#" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-placement="bottom" title="Hi, I am a bottom tooltip!">Tooltip on bottom</a>
Tooltip on left
עותק
<a class="btn btn-danger" href="#" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-placement="left" title="Hi, I am a left tooltip!">Tooltip on left</a>
Tooltip on HTML
עותק
<button class="btn btn-warning" type="button" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-html="true" title="&lt;em&gt;Tooltip&lt;/em&gt; &lt;u&gt;with&lt;/u&gt; &lt;b&gt;HTML&lt;/b&gt;">Tooltip with HTML</button>