טוען...

מעבר למצב חשוך

מעבר למצב בהיר

מעבר מימין לשמאל

מעבר משאל לימין

הגדרות

Text truncation
Text truncation
עותק
<span class="text-truncate"> ... </span>

Truncate long strings of text with an ellipsis.

Truncate long strings of text with an ellipsis.