טוען...

מעבר למצב חשוך

מעבר למצב בהיר

מעבר מימין לשמאל

מעבר משאל לימין

הגדרות

Stretched link
Stretched link
עותק
<a class="stretched-link" href="#">Stretched link</a>
Card with stretched link

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Stretched link
Stretched link with colors
עותק
<a class="stretched-link text-primary" href="#">This is a primary color stretched link</a><a class="stretched-link text-secondary" href="#">This is a secondary color stretched link</a><a class="stretched-link text-success" href="#">This is a success color stretched link</a><a class="stretched-link text-danger" href="#">This is a danger color stretched link</a><a class="stretched-link text-warning" href="#">This is a warning color stretched link</a><a class="stretched-link text-info" href="#">This is a info color stretched link</a><a class="stretched-link text-light" href="#">This is a light color stretched link</a><a class="stretched-link text-dark" href="#">This is a dark color stretched link</a>
Stretched link with paragraph text
עותק
<p>Some quick example text to build on the <a class="stretched-link" href="#"> card title </a>and make up the bulk of the card's content.</p>

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.