טוען...

מעבר למצב חשוך

מעבר למצב בהיר

מעבר מימין לשמאל

מעבר משאל לימין

הגדרות

Sizing
Width Sizing
עותק
<div class="w-25">w-25</div><div class="w-50">w-50</div><div class="w-75">w-75</div><div class="w-100">w-100</div><div class="w-auto">w-auto</div>

All width relative to the parent width.

w-25
w-50
w-75
w-100
w-auto
Height Sizing
עותק
<div class="h-25">h-25</div><div class="h-50">h-50</div><div class="h-75">h-75</div><div class="h-100">h-100</div><div class="h-auto">h-auto</div>

All height relative to the parent height.

h-25
h-50
h-75
h-100
h-auto
Max Width & Max Height
עותק
<div class="mw-100">Max Width 100%</div><div class="mh-100">Max Height 100%</div>
Max Width 100%
Max Height 100%
Relative to the viewport
עותק
<div class="min-mw-100">Min-width 100vw</div><div class="vw-100">Width 100vw</div><div class="min-vh-100">Min-height 100vh</div><div class="vh-100">Height 100vh</div>
Min-width 100vw
Width 100vw
Min-height 100vh
Height 100vh