טוען...

מעבר למצב חשוך

מעבר למצב בהיר

מעבר מימין לשמאל

מעבר משאל לימין

הגדרות

Offline Detection
Offline / Online Detection

Press the button to view offline / online notifications. These buttons are used for demo purposes.

Offline DetectOnline Detect
How it works?

Offline / online detectionworks automatically.No coding required, it works by default on each page.

Disconnect your WiFi or mobile internet connection, you will be notified. When your connection returns, you will be notified again.