טוען...

מעבר למצב חשוך

מעבר למצב בהיר

מעבר מימין לשמאל

מעבר משאל לימין

הגדרות

Image
Responsive Image
עותק
<!-- Responsive Image --><img class="img-fluid" src="your-image-url" alt="">
Image Thumbnail
עותק
<!-- Image Thumbnail --><img class="img-thumbnail" src="your-image-url" alt="">
Round Image
עותק
<!-- Round Image --><img class="rounded" src="your-image-url" alt="">
Circle Image
עותק
<!-- Circle Image --><img class="img-circle" src="your-image-url" alt="">