טוען...

מעבר למצב חשוך

מעבר למצב בהיר

מעבר מימין לשמאל

מעבר משאל לימין

הגדרות

Input
Textarea
עותק
<!-- Input Textarea --><div class="form-group"><label class="form-label" for="exampleTextarea1">Input textarea</label><textarea class="form-control" id="exampleTextarea1" name="" cols="3" rows="5" placeholder="Write something..."></textarea></div>