טוען...

מעבר למצב חשוך

מעבר למצב בהיר

מעבר מימין לשמאל

מעבר משאל לימין

הגדרות

Auto Complete
Auto complete countries
עותק
<!-- For form auto complete working: Please connect this script <script src="js/default/form-autocomplete.js"></script> --><!-- Auto Complete --><form action="#" autocomplete="off"><div class="form-group mb-0"><input class="form-control" id="autoCompleteCountries" type="text" name="myCountry" placeholder="Type a country name"></div></form>
Auto complete place
עותק
<!-- For form auto complete working: Please connect this script <script src="js/default/form-autocomplete.js"></script> --><!-- Auto Complete --><form action="#" autocomplete="off"><div class="form-group mb-0"><input class="form-control" id="autoCompletePlace" type="text" name="place" placeholder="Type a place name"></div></form>