טוען...

מעבר למצב חשוך

מעבר למצב בהיר

מעבר מימין לשמאל

מעבר משאל לימין

הגדרות

Divider
Solid Divider
עותק
<!-- Solid Divider --><span class="divider"></span><span class="divider border-primary"></span><span class="divider border-secondary"></span><span class="divider border-success"></span><span class="divider border-danger"></span><span class="divider border-warning"></span><span class="divider border-info"></span><span class="divider border-dark"></span><span class="divider border-light"></span><span class="divider border-white"></span>
Dotted Divider
עותק
<!-- Dotted Divider --><span class="divider divider-dotted"></span><span class="divider divider-dotted border-primary"></span><span class="divider divider-dotted border-secondary"></span><span class="divider divider-dotted border-success"></span><span class="divider divider-dotted border-danger"></span><span class="divider divider-dotted border-warning"></span><span class="divider divider-dotted border-info"></span><span class="divider divider-dotted border-dark"></span><span class="divider divider-dotted border-light"></span><span class="divider divider-dotted border-white"></span>
Dashed Divider
עותק
<!-- Dashed Divider --><span class="divider divider-dashed"></span><span class="divider divider-dashed border-primary"></span><span class="divider divider-dashed border-secondary"></span><span class="divider divider-dashed border-success"></span><span class="divider divider-dashed border-danger"></span><span class="divider divider-dashed border-warning"></span><span class="divider divider-dashed border-info"></span><span class="divider divider-dashed border-dark"></span><span class="divider divider-dashed border-light"></span><span class="divider divider-dashed border-white"></span>
Center Icon Divider
עותק
<!-- Center Icon Divider--><div class="divider divider-center-icon"><i class="fa fa-cog"></i></div><div class="divider divider-center-icon border-primary"><i class="fa fa-cog"></i></div><div class="divider divider-center-icon border-secondary"><i class="fa fa-cog"></i></div><div class="divider divider-center-icon border-success"><i class="fa fa-cog"></i></div><div class="divider divider-center-icon border-danger"><i class="fa fa-cog"></i></div><div class="divider divider-center-icon border-warning"><i class="fa fa-cog"></i></div><div class="divider divider-center-icon border-info"><i class="fa fa-cog"></i></div><div class="divider divider-center-icon border-light"><i class="fa fa-cog"></i></div><div class="divider divider-center-icon border-dark"><i class="fa fa-cog"></i></div>