טוען...

מעבר למצב חשוך

מעבר למצב בהיר

מעבר מימין לשמאל

מעבר משאל לימין

הגדרות

Data Table
Name Position Office Salary
Tiger Nixon System Architect Edinburgh $320,800
Garrett Winters Accountant Tokyo $170,750
Ashton Cox Junior Technical Author San Francisco $86,000
Cedric Kelly Senior Javascript Developer Edinburgh $433,060
Airi Satou Accountant Tokyo $162,700
Brielle Williamson Integration Specialist New York $372,000
Herrod Chandler Sales Assistant San Francisco $137,500
Rhona Davidson Integration Specialist Tokyo $327,900
Colleen Hurst Javascript Developer San Francisco $205,500
Sonya Frost Software Engineer Edinburgh $103,600
Jena Gaines Office Manager London $90,560
Quinn Flynn Support Lead Edinburgh $342,000
Charde Marshall Regional Director San Francisco $470,600
Haley Kennedy Senior Marketing Designer London $313,500
Tatyana Fitzpatrick Regional Director London $385,750
Michael Silva Marketing Designer London $198,500
Paul Byrd Chief Financial Officer (CFO) New York $725,000
Gloria Little Systems Administrator New York $237,500
Bradley Greer Software Engineer London $132,000
Dai Rios Personnel Lead Edinburgh $217,500
Jenette Caldwell Development Lead New York $345,000
Yuri Berry Chief Marketing Officer (CMO) New York $675,000
Caesar Vance Pre-Sales Support New York $106,450
Bradley Greer Software Engineer London $132,000
Dai Rios Personnel Lead Edinburgh $217,500
Jenette Caldwell Development Lead New York $345,000
Yuri Berry Chief Marketing Officer (CMO) New York $675,000
Caesar Vance Pre-Sales Support New York $106,450