טוען...

מעבר למצב חשוך

מעבר למצב בהיר

מעבר מימין לשמאל

מעבר משאל לימין

הגדרות

התראות
Alerts 01
עותק
<!-- Primary Alert : Style - 1 --><div class="alert custom-alert-1 shadow-sm alert-primary alert-dismissible fade show" role="alert"><svg width="20" height="20" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-check-circle" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M8 15A7 7 0 1 0 8 1a7 7 0 0 0 0 14zm0 1A8 8 0 1 0 8 0a8 8 0 0 0 0 16z"/><path fill-rule="evenodd" d="M10.97 4.97a.75.75 0 0 1 1.071 1.05l-3.992 4.99a.75.75 0 0 1-1.08.02L4.324 8.384a.75.75 0 1 1 1.06-1.06l2.094 2.093 3.473-4.425a.236.236 0 0 1 .02-.022z"/></svg> ההודעה נשלחה בהצלחה!<button class="btn btn-close position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div><!-- Secondary Alert : Style - 1 --><div class="alert custom-alert-1 shadow-sm alert-secondary alert-dismissible fade show" role="alert"><svg width="20" height="20" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-check-circle" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M8 15A7 7 0 1 0 8 1a7 7 0 0 0 0 14zm0 1A8 8 0 1 0 8 0a8 8 0 0 0 0 16z"/><path fill-rule="evenodd" d="M10.97 4.97a.75.75 0 0 1 1.071 1.05l-3.992 4.99a.75.75 0 0 1-1.08.02L4.324 8.384a.75.75 0 1 1 1.06-1.06l2.094 2.093 3.473-4.425a.236.236 0 0 1 .02-.022z"/></svg> ההודעה נשלחה בהצלחה!<button class="btn btn-close position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div><!-- Success Alert : Style - 1 --><div class="alert custom-alert-1 shadow-sm alert-success alert-dismissible fade show" role="alert"><svg width="20" height="20" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-check-circle" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M8 15A7 7 0 1 0 8 1a7 7 0 0 0 0 14zm0 1A8 8 0 1 0 8 0a8 8 0 0 0 0 16z"/><path fill-rule="evenodd" d="M10.97 4.97a.75.75 0 0 1 1.071 1.05l-3.992 4.99a.75.75 0 0 1-1.08.02L4.324 8.384a.75.75 0 1 1 1.06-1.06l2.094 2.093 3.473-4.425a.236.236 0 0 1 .02-.022z"/></svg> ההודעה נשלחה בהצלחה!<button class="btn btn-close position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div><!-- Danger Alert : Style - 1 --><div class="alert custom-alert-1 shadow-sm alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert"><svg width="20" height="20" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-check-circle" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M8 15A7 7 0 1 0 8 1a7 7 0 0 0 0 14zm0 1A8 8 0 1 0 8 0a8 8 0 0 0 0 16z"/><path fill-rule="evenodd" d="M10.97 4.97a.75.75 0 0 1 1.071 1.05l-3.992 4.99a.75.75 0 0 1-1.08.02L4.324 8.384a.75.75 0 1 1 1.06-1.06l2.094 2.093 3.473-4.425a.236.236 0 0 1 .02-.022z"/></svg> ההודעה נשלחה בהצלחה!<button class="btn btn-close position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div><!-- Warning Alert : Style - 1 --><div class="alert custom-alert-1 shadow-sm alert-warning alert-dismissible fade show" role="alert"><svg width="20" height="20" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-check-circle" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M8 15A7 7 0 1 0 8 1a7 7 0 0 0 0 14zm0 1A8 8 0 1 0 8 0a8 8 0 0 0 0 16z"/><path fill-rule="evenodd" d="M10.97 4.97a.75.75 0 0 1 1.071 1.05l-3.992 4.99a.75.75 0 0 1-1.08.02L4.324 8.384a.75.75 0 1 1 1.06-1.06l2.094 2.093 3.473-4.425a.236.236 0 0 1 .02-.022z"/></svg> ההודעה נשלחה בהצלחה!<button class="btn btn-close position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div><!-- Info Alert : Style - 1 --><div class="alert custom-alert-1 shadow-sm alert-info alert-dismissible fade show" role="alert"><svg width="20" height="20" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-check-circle" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M8 15A7 7 0 1 0 8 1a7 7 0 0 0 0 14zm0 1A8 8 0 1 0 8 0a8 8 0 0 0 0 16z"/><path fill-rule="evenodd" d="M10.97 4.97a.75.75 0 0 1 1.071 1.05l-3.992 4.99a.75.75 0 0 1-1.08.02L4.324 8.384a.75.75 0 1 1 1.06-1.06l2.094 2.093 3.473-4.425a.236.236 0 0 1 .02-.022z"/></svg> ההודעה נשלחה בהצלחה!<button class="btn btn-close position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div><!-- Light Alert : Style - 1 --><div class="alert custom-alert-1 shadow-sm alert-light alert-dismissible fade show" role="alert"><svg width="20" height="20" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-check-circle" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M8 15A7 7 0 1 0 8 1a7 7 0 0 0 0 14zm0 1A8 8 0 1 0 8 0a8 8 0 0 0 0 16z"/><path fill-rule="evenodd" d="M10.97 4.97a.75.75 0 0 1 1.071 1.05l-3.992 4.99a.75.75 0 0 1-1.08.02L4.324 8.384a.75.75 0 1 1 1.06-1.06l2.094 2.093 3.473-4.425a.236.236 0 0 1 .02-.022z"/></svg> ההודעה נשלחה בהצלחה!<button class="btn btn-close position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div><!-- Dark Alert : Style - 1 --><div class="alert custom-alert-1 shadow-sm alert-dark alert-dismissible fade show" role="alert"><svg width="20" height="20" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-check-circle" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M8 15A7 7 0 1 0 8 1a7 7 0 0 0 0 14zm0 1A8 8 0 1 0 8 0a8 8 0 0 0 0 16z"/><path fill-rule="evenodd" d="M10.97 4.97a.75.75 0 0 1 1.071 1.05l-3.992 4.99a.75.75 0 0 1-1.08.02L4.324 8.384a.75.75 0 1 1 1.06-1.06l2.094 2.093 3.473-4.425a.236.236 0 0 1 .02-.022z"/></svg> ההודעה נשלחה בהצלחה!<button class="btn btn-close position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div>
Alerts 02
עותק
<!-- Primary Alert : Style - 2 --><div class="alert custom-alert-2 alert-primary alert-dismissible fade show" role="alert"><svg width="20" height="20" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-check-circle" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M8 15A7 7 0 1 0 8 1a7 7 0 0 0 0 14zm0 1A8 8 0 1 0 8 0a8 8 0 0 0 0 16z"/><path fill-rule="evenodd" d="M10.97 4.97a.75.75 0 0 1 1.071 1.05l-3.992 4.99a.75.75 0 0 1-1.08.02L4.324 8.384a.75.75 0 1 1 1.06-1.06l2.094 2.093 3.473-4.425a.236.236 0 0 1 .02-.022z"/></svg> ההודעה נשלחה בהצלחה!<button class="btn btn-close btn-close-white position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div><!-- Secondary Alert : Style - 2 --><div class="alert custom-alert-2 alert-secondary alert-dismissible fade show" role="alert"><svg width="20" height="20" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-check-circle" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M8 15A7 7 0 1 0 8 1a7 7 0 0 0 0 14zm0 1A8 8 0 1 0 8 0a8 8 0 0 0 0 16z"/><path fill-rule="evenodd" d="M10.97 4.97a.75.75 0 0 1 1.071 1.05l-3.992 4.99a.75.75 0 0 1-1.08.02L4.324 8.384a.75.75 0 1 1 1.06-1.06l2.094 2.093 3.473-4.425a.236.236 0 0 1 .02-.022z"/></svg> ההודעה נשלחה בהצלחה!<button class="btn btn-close btn-close-white position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div><!-- Success Alert : Style - 2 --><div class="alert custom-alert-2 alert-success alert-dismissible fade show" role="alert"><svg width="20" height="20" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-check-circle" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M8 15A7 7 0 1 0 8 1a7 7 0 0 0 0 14zm0 1A8 8 0 1 0 8 0a8 8 0 0 0 0 16z"/><path fill-rule="evenodd" d="M10.97 4.97a.75.75 0 0 1 1.071 1.05l-3.992 4.99a.75.75 0 0 1-1.08.02L4.324 8.384a.75.75 0 1 1 1.06-1.06l2.094 2.093 3.473-4.425a.236.236 0 0 1 .02-.022z"/></svg> ההודעה נשלחה בהצלחה!<button class="btn btn-close btn-close-white position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div><!-- Danger Alert : Style - 2 --><div class="alert custom-alert-2 alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert"><svg width="20" height="20" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-check-circle" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M8 15A7 7 0 1 0 8 1a7 7 0 0 0 0 14zm0 1A8 8 0 1 0 8 0a8 8 0 0 0 0 16z"/><path fill-rule="evenodd" d="M10.97 4.97a.75.75 0 0 1 1.071 1.05l-3.992 4.99a.75.75 0 0 1-1.08.02L4.324 8.384a.75.75 0 1 1 1.06-1.06l2.094 2.093 3.473-4.425a.236.236 0 0 1 .02-.022z"/></svg> ההודעה נשלחה בהצלחה!<button class="btn btn-close btn-close-white position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div><!-- Warning Alert : Style - 2 --><div class="alert custom-alert-2 alert-warning alert-dismissible fade show" role="alert"><svg width="20" height="20" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-check-circle" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M8 15A7 7 0 1 0 8 1a7 7 0 0 0 0 14zm0 1A8 8 0 1 0 8 0a8 8 0 0 0 0 16z"/><path fill-rule="evenodd" d="M10.97 4.97a.75.75 0 0 1 1.071 1.05l-3.992 4.99a.75.75 0 0 1-1.08.02L4.324 8.384a.75.75 0 1 1 1.06-1.06l2.094 2.093 3.473-4.425a.236.236 0 0 1 .02-.022z"/></svg> ההודעה נשלחה בהצלחה!<button class="btn btn-close btn-close-white position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div><!-- Info Alert : Style - 2 --><div class="alert custom-alert-2 alert-info alert-dismissible fade show" role="alert"><svg width="20" height="20" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-check-circle" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M8 15A7 7 0 1 0 8 1a7 7 0 0 0 0 14zm0 1A8 8 0 1 0 8 0a8 8 0 0 0 0 16z"/><path fill-rule="evenodd" d="M10.97 4.97a.75.75 0 0 1 1.071 1.05l-3.992 4.99a.75.75 0 0 1-1.08.02L4.324 8.384a.75.75 0 1 1 1.06-1.06l2.094 2.093 3.473-4.425a.236.236 0 0 1 .02-.022z"/></svg> ההודעה נשלחה בהצלחה!<button class="btn btn-close btn-close-white position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div><!-- Light Alert : Style - 2 --><div class="alert custom-alert-2 alert-light alert-dismissible fade show" role="alert"><svg width="20" height="20" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-check-circle" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M8 15A7 7 0 1 0 8 1a7 7 0 0 0 0 14zm0 1A8 8 0 1 0 8 0a8 8 0 0 0 0 16z"/><path fill-rule="evenodd" d="M10.97 4.97a.75.75 0 0 1 1.071 1.05l-3.992 4.99a.75.75 0 0 1-1.08.02L4.324 8.384a.75.75 0 1 1 1.06-1.06l2.094 2.093 3.473-4.425a.236.236 0 0 1 .02-.022z"/></svg> ההודעה נשלחה בהצלחה!<button class="btn btn-close btn-close-white position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div><!-- Dark Alert : Style - 2 --><div class="alert custom-alert-2 alert-dark alert-dismissible fade show" role="alert"><svg width="20" height="20" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-check-circle" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M8 15A7 7 0 1 0 8 1a7 7 0 0 0 0 14zm0 1A8 8 0 1 0 8 0a8 8 0 0 0 0 16z"/><path fill-rule="evenodd" d="M10.97 4.97a.75.75 0 0 1 1.071 1.05l-3.992 4.99a.75.75 0 0 1-1.08.02L4.324 8.384a.75.75 0 1 1 1.06-1.06l2.094 2.093 3.473-4.425a.236.236 0 0 1 .02-.022z"/></svg> ההודעה נשלחה בהצלחה!<button class="btn btn-close btn-close-white position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div>
Alerts 03
עותק
<!-- Primary Alert : Style - 3 --><div class="alert custom-alert-3 alert-primary alert-dismissible fade show" role="alert"><svg width="24" height="24" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-check-circle" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M8 15A7 7 0 1 0 8 1a7 7 0 0 0 0 14zm0 1A8 8 0 1 0 8 0a8 8 0 0 0 0 16z"/><path fill-rule="evenodd" d="M10.97 4.97a.75.75 0 0 1 1.071 1.05l-3.992 4.99a.75.75 0 0 1-1.08.02L4.324 8.384a.75.75 0 1 1 1.06-1.06l2.094 2.093 3.473-4.425a.236.236 0 0 1 .02-.022z"/></svg><div class="alert-text"><h6>נשלח בהצלחה!</h6><span>האימייל שלך נשלח בהצלחה!</span><a class="btn btn-sm btn-primary mt-2" href="#">View Details</a></div><button class="btn btn-close position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div><!-- Secondary Alert : Style - 3 --><div class="alert custom-alert-3 alert-secondary alert-dismissible fade show" role="alert"><svg width="24" height="24" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-person-plus" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M8 5a2 2 0 1 1-4 0 2 2 0 0 1 4 0zM6 8a3 3 0 1 0 0-6 3 3 0 0 0 0 6zm6 5c0 1-1 1-1 1H1s-1 0-1-1 1-4 6-4 6 3 6 4zm-1-.004c-.001-.246-.154-.986-.832-1.664C9.516 10.68 8.289 10 6 10c-2.29 0-3.516.68-4.168 1.332-.678.678-.83 1.418-.832 1.664h10zM13.5 5a.5.5 0 0 1 .5.5V7h1.5a.5.5 0 0 1 0 1H14v1.5a.5.5 0 0 1-1 0V8h-1.5a.5.5 0 0 1 0-1H13V5.5a.5.5 0 0 1 .5-.5z"/></svg><div class="alert-text"><h6>נוספה משתמש חדש</h6><span>האימייל שלך נשלח בהצלחה!</span></div><button class="btn btn-close position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div><!-- Success Alert : Style - 3 --><div class="alert custom-alert-3 alert-success alert-dismissible fade show" role="alert"><svg width="24" height="24" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-check-all" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M8.97 4.97a.75.75 0 0 1 1.071 1.05l-3.992 4.99a.75.75 0 0 1-1.08.02L2.324 8.384a.75.75 0 1 1 1.06-1.06l2.094 2.093L8.95 4.992a.252.252 0 0 1 .02-.022zm-.92 5.14l.92.92a.75.75 0 0 0 1.079-.02l3.992-4.99a.75.75 0 1 0-1.091-1.028L9.477 9.417l-.485-.486-.943 1.179z"/></svg><div class="alert-text"><h6>תשלום התקבל!</h6><span>האימייל שלך נשלח בהצלחה!</span><a class="btn btn-sm btn-success mt-2" href="#">View balance</a></div><button class="btn btn-close position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div><!-- Danger Alert : Style - 3 --><div class="alert custom-alert-3 alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert"><svg width="24" height="24" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-x-circle" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M8 15A7 7 0 1 0 8 1a7 7 0 0 0 0 14zm0 1A8 8 0 1 0 8 0a8 8 0 0 0 0 16z"/><path fill-rule="evenodd" d="M4.646 4.646a.5.5 0 0 1 .708 0L8 7.293l2.646-2.647a.5.5 0 0 1 .708.708L8.707 8l2.647 2.646a.5.5 0 0 1-.708.708L8 8.707l-2.646 2.647a.5.5 0 0 1-.708-.708L7.293 8 4.646 5.354a.5.5 0 0 1 0-.708z"/></svg><div class="alert-text"><h6>אופס! משהו לא בסדר</h6><span>האימייל שלך נשלח בהצלחה!</span></div><button class="btn btn-close position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div><!-- Warning Alert : Style - 3 --><div class="alert custom-alert-3 alert-warning alert-dismissible fade show" role="alert"><svg width="24" height="24" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-exclamation-circle" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M8 15A7 7 0 1 0 8 1a7 7 0 0 0 0 14zm0 1A8 8 0 1 0 8 0a8 8 0 0 0 0 16z"/><path d="M7.002 11a1 1 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1-2 0zM7.1 4.995a.905.905 0 1 1 1.8 0l-.35 3.507a.552.552 0 0 1-1.1 0L7.1 4.995z"/></svg><div class="alert-text"><h6>אזהרה!</h6><span>האימייל שלך נשלח בהצלחה!</span></div><button class="btn btn-close position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div><!-- Info Alert : Style - 3 --><div class="alert custom-alert-3 alert-info alert-dismissible fade show" role="alert"><svg width="24" height="24" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-arrow-repeat" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M11.534 7h3.932a.25.25 0 0 1 .192.41l-1.966 2.36a.25.25 0 0 1-.384 0l-1.966-2.36a.25.25 0 0 1 .192-.41zm-11 2h3.932a.25.25 0 0 0 .192-.41L2.692 6.23a.25.25 0 0 0-.384 0L.342 8.59A.25.25 0 0 0 .534 9z"/><path fill-rule="evenodd" d="M8 3c-1.552 0-2.94.707-3.857 1.818a.5.5 0 1 1-.771-.636A6.002 6.002 0 0 1 13.917 7H12.9A5.002 5.002 0 0 0 8 3zM3.1 9a5.002 5.002 0 0 0 8.757 2.182.5.5 0 1 1 .771.636A6.002 6.002 0 0 1 2.083 9H3.1z"/></svg><div class="alert-text"><h6>עדכון זמין</h6><span>האימייל שלך נשלח בהצלחה!</span><a class="btn btn-sm btn-creative btn-info mt-2" href="#">Update Now</a></div><button class="btn btn-close position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div><!-- Light Alert : Style - 3 --><div class="alert custom-alert-3 alert-light alert-dismissible fade show" role="alert"><svg width="24" height="24" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-check-circle" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M8 15A7 7 0 1 0 8 1a7 7 0 0 0 0 14zm0 1A8 8 0 1 0 8 0a8 8 0 0 0 0 16z"/><path fill-rule="evenodd" d="M10.97 4.97a.75.75 0 0 1 1.071 1.05l-3.992 4.99a.75.75 0 0 1-1.08.02L4.324 8.384a.75.75 0 1 1 1.06-1.06l2.094 2.093 3.473-4.425a.236.236 0 0 1 .02-.022z"/></svg><div class="alert-text"><h6>נשלח בהצלחה!</h6><span>האימייל שלך נשלח בהצלחה!</span></div><button class="btn btn-close position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div><!-- Dark Alert : Style - 3 --><div class="alert custom-alert-3 mb-0 alert-dark alert-dismissible fade show" role="alert"><svg width="24" height="24" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-check-circle" fill="currentColor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill-rule="evenodd" d="M8 15A7 7 0 1 0 8 1a7 7 0 0 0 0 14zm0 1A8 8 0 1 0 8 0a8 8 0 0 0 0 16z"/><path fill-rule="evenodd" d="M10.97 4.97a.75.75 0 0 1 1.071 1.05l-3.992 4.99a.75.75 0 0 1-1.08.02L4.324 8.384a.75.75 0 1 1 1.06-1.06l2.094 2.093 3.473-4.425a.236.236 0 0 1 .02-.022z"/></svg><div class="alert-text"><h6>נשלח בהצלחה!</h6><span>האימייל שלך נשלח בהצלחה!</span><a class="btn btn-sm btn-outline-dark mt-2" href="#">View Details</a></div><button class="btn btn-close position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div>
Bootstrap Alerts
עותק
<!-- Primary Alert --><div class="alert alert-primary" role="alert">A simple primary alert!</div><!-- Secondary Alert --><div class="alert alert-secondary" role="alert">A simple secondary alert!</div><!-- Success Alert --><div class="alert alert-success" role="alert">A simple success alert!</div><!-- Danger Alert --><div class="alert alert-danger" role="alert">A simple danger alert!</div><!-- Warning Alert --><div class="alert alert-warning" role="alert">A simple warning alert!</div><!-- Info Alert --><div class="alert alert-info" role="alert">A simple info alert!</div><!-- Light Alert --><div class="alert alert-light" role="alert">A simple light alert!</div><!-- Dark Alert --><div class="alert alert-dark" role="alert">A simple dark alert!</div>
Alerts with close icon
עותק
<!-- Primary Alert --><div class="alert d-flex align-items-center alert-primary alert-dismissible fade show" role="alert">Your mail was נשלח בהצלחה!<button class="btn btn-close position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div><!-- Secondary Alert --><div class="alert d-flex align-items-center alert-secondary alert-dismissible fade show" role="alert">Your mail was נשלח בהצלחה!<button class="btn btn-close position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div><!-- Success Alert --><div class="alert d-flex align-items-center alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">Your mail was נשלח בהצלחה!<button class="btn btn-close position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div><!-- Danger Alert --><div class="alert d-flex align-items-center alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">Your mail was נשלח בהצלחה!<button class="btn btn-close position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div><!-- Warning Alert --><div class="alert d-flex align-items-center alert-warning alert-dismissible fade show" role="alert">Your mail was נשלח בהצלחה!<button class="btn btn-close position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div><!-- Info Alert --><div class="alert d-flex align-items-center alert-info alert-dismissible fade show" role="alert">Your mail was נשלח בהצלחה!<button class="btn btn-close position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div><!-- Light Alert --><div class="alert d-flex align-items-center alert-light alert-dismissible fade show" role="alert">Your mail was נשלח בהצלחה!<button class="btn btn-close position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div><!-- Dark Alert --><div class="alert d-flex align-items-center alert-dark alert-dismissible fade show" role="alert">Your mail was נשלח בהצלחה!<button class="btn btn-close position-relative p-1 ms-auto" type="button" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button></div>